naar een oud Noors-epos, het droomlied van 'Olav Åsteson'.

uit 1999 tot 2011 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

'de maan schijnt helder steeds verder wijken de wegen'.

2011

'The moon shone brightly and widely broadened the way's'

'Ik ben tot hoog in de wolken geweest'

2010

  'I was raised high into the clouds'

'in de diepte van de zee ben ik geweest'.

2009

'I was thrown deep into the sea'.

'gezien heb ik de brandende hel'.

2008

'I saw the burning in hell'.

'gegaan ben ik door de diepste dalen'.

2006

'I went throuhg the deepest valley's'.

'ik ging over het gewijde water heen'.

2006

'I went over the concecrated water'.

'Ik hoorde hun ruisen daar onder de Aarde, maar zien kon ik van de stromen niet een'.

2005

'in the depths of soil I could hear the water flowing, but was unabel to see'.

'ik scheurde mijn mantel op de doornige heide'.

2004

'' my scarlet cloak and nails of my feet were torn by thorns of the moor'.

'de Gjallarbrug'.

2003

'the Gjallarbridge, hanging high in the wind, guarded by a bull, a snake and a dog'.

'ik moest waden door zware moerassen'.

2002

'I had to wade through murky swamps, bottomless they seemed'.

'aan gene wateren kwam ik nu, waar blauw brandde het ijs'.

2001

"I came unto the water where the icefield was in shining blue flames'.

'de sterrenweg lag voor mij'.

2000

'the winterpath, were the sky is full of stars lay ahead of me'.

'het paradijs aanschouwde ik maar niemand die ik er kende'.

2000

'I could see into the Paradise far above land, but no one there I knew'.

De lichte en de duistere engel

1999

'and then they meet: the lihgt and the dark power'.

'Sint Michaël weegt de zielen'.

1999

'Saint Michaël waying the souls'.